OVER VIVAX  |  CONTACT  |  BESTELLING

 

BEDRIJFSGEGEVENS

 

 

over vivaxOns melkveebedrijf met als naam van oorsprong “Vivax” ligt in de deelstaat Nedersaksen in Duitsland tussen Bad Bentheim en Schüttorf in het plaatsje Suddendorf. 

 

Het betreft een gemengd bedrijf met 30 ha cultuurgrond. Dit jaar wordt er 9,5 ha ha mais verbouwd en 20,5 ha gras. 

  

Koeien

 

De veestapel bestaat uit zo'n 30 melkkoeien en 40 stuks jongvee. De meeste koeien zijn Holsteins met daarnaast enkele blaarkop(-kruisling-)en. Elk jaar worden er enkele stiertjes opgefokt, zowel Holstein als blaarkop.

 

De productie ligt rond de 9000 kg melk. Met ons gemiddelde celgetal van 106.000 over het melkcontrolejaar 2014/2015 stonden we boven aan voor celgetal van het melkcontrolegebied Emsland/Südoldenburg voor onze bedrijfsgrootte (643 bedrijven). De Holsteins worden ingeschreven door het OHG (Osnabrücker Herdbuch Genossenschaft). Dit is een van de weinige Duitse stamboeken waarbij het verplicht is alle vaarzen in te laten schrijven. Al onze geregistreerde Holsteins worden dan ook ingeschreven. Gemiddeld op dit moment met 85,6 punten (3e-kalfs en ouder 86,3). De vaarzen geven gemiddeld ruim 7000 kg, de 2e-kalfskoeien 9500 kg en oudere koeien ruim 10.000 kg melk. Dit is een opbouw die we nadrukkelijk nastreven door te fokken op laatrijpe koeien die lang doorgroeien zodat ze probleemloos een hoge levensproductie kunnen halen. De vaarzen zijn hier over het algemeen erg jeugdig, waardoor ze bij de eerste keer afkalven normaal ontwikkeld zijn. Al tijdens de eerste lactatie groeien ze echter goed door, waardoor de vaarzen die wat later in de lactatie worden ingeschreven duidelijk meer punten krijgen dan degene die vrij vers zijn. Ten opzichte van Nederland worden de vaarzen in Duitsland wat voorzichtiger ingeschreven met meer nadruk op ontwikkeling.  

  

 

KOEFAMILIES

 

 

Onderstaand vindt u wat meer informatie over de verschillende koefamilies op ons bedrijf. Uitgangspunt in de fokkerij is om koeien te verkrijgen die probleemloos veel melk geven en dat lang vol houden. Daarnaast moet er “kwaliteit” in de koeien zit. Dit “ouderwetse” fokkerijbegrip laat zich moeilijk omschrijven, maar hier is een poging: de koeien moeten een mooie balans hebben tussen melktype en kracht, er moet voldoende bot in de koeien zitten, terwijl een fijne huid, een lange, slanke hals en een goede uierkwaliteit duidelijke aanwijzingen zijn voor deze “kwaliteit”.

Voor ons kleine bedrijf is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsfilosofie dat er inkomen gegenereerd moet worden uit fokveeverkopen. Daarnaast hebben we veel vertrouwen in ons fokprogramma en het daaruit resulterende jongvee, zodat we als stelregel hebben:

Elke koe is in principe te koop!

Mocht u interesse hebben belt u ons dan gerust.

 

 

 

Holstein

 

 i theodora

Vivax Theodora VG-88

Stuurman x VG-87 Lothar 

Vivax Theodora is op dit moment waarschijnlijk de beste koe op het bedrijf. Ze was als vaars nog wat enkel en niet overgroot, maar ze groeit geweldig door en ze heeft bijzonder veel kwaliteit. aAa-analyseerder Marcel Verboom merkte toen hij haar voor het eerst zag, meteen op, dat ze in het kruis zo uitgebalanceerd was dat bij het maken van een paring niet op 3 of 6 gelet hoeft te worden. Even later zei hij dat dat eigenlijk ook gold voor 2 en 5! Theodora is dus een geweldig uitgebalanceerde koe, die zich nog steeds verbetert  Dat geldt ook voor haar productie : die ging van 7000 kg als vaars via 9800 kg als tweedekalfskoe naar ruim 10.000 kg als derdekalfskoe, 11.000 als vierdekalfs en als vijfdekalfskoe naar ruim 11.500 kg melk. Inmiddels heeft ze in haar lopende zesde lactatie een levensproductie van bijna 65.000 kg melk. Haar celgetal zal tijdens deze lactatie gemiddeld onder de 50.000 blijven. Haar moeder, de Lothar-dochter Vivax Theresa, werd in haar tijd door ons beschouwd als de beste Holstein die op het bedrijf aanwezig was. Ook zij was zeer uitgebalanceerd en zeer fraai van type, terwijl haar levensproductie ruim 55.000 kg met hoge gehalten (4,65% vet en 3,68% eiwit) bedraagt. En natuurlijk draagt ook Stuurman zijn steentje bij aan de kwaliteiten van Theodora. Stuurman heeft nog steeds een uitstekende fokwaarde en blinkt uit met zijn fokwaardes voor levensduur, celgetal en vruchtbaarheid. Theodora’s Scooby Duu-zoon Vivax Leverage is een prachtige, stijlvolle stier die ingezet wordt via Vivax Genetics. Hij heeft een genomische test met gemiddelde productiecijfers (wel met +0,13% eiwit) en uitstekende cijfers voor exterieur en de gebruikskenmerken levensduur, celgetal en vruchtbaarheid. Zeer veel overeenkomsten dus met de verervingscijfers van Stuurman. 

 

 i wilma

Vivax Wilma VG-86

Stuurman x VG-86 Amaretto

 Vivax Wilma was een Stuurman-dochter uit een VG-86 Amaretto-moeder. Ze is tot nu toe de fraaiste koe qua type die we gehad hebben. De Stuurman-zoon Vivax Ahead komt uit haar VG-86 Lentini-halfzuster en is zodoende een driekwart-broer van haar. Van Vivax Ahead hebben we 7 vaarskalveren gevangen die we alle zeven gemolken hebben. Als tweedekalfs is er één uitgevallen, omdat ze niet drachtig werd, de overige 6 zijn inmiddels vijfde- of zesdekalfskoeien en zijn allemaal nog in productie: drie hier (87, 86 en 85 punten) en drie op andere bedrijven! Samen vormen ze de beste dochtergroep die we tot nu toe van een stier gehad hebben: jeugdige, laatrijpe dieren die zich blijven ontwikkelen zowel qua productie als exterieur. Twee voorbeelden ziet u verderop op deze pagina.

 

Een kleindochter van Wilma, Vivax Welma (Lothar x Vivax Ajax x Wilma) staat op het bedrijf van de familie Bramer in Westerhaar. Ze heet daar nu Sari en liep op de fokveedag in Vriezenveen (augustus 2013) 1A in haar rubriek met tevens de uierprijs in die rubriek. Bij de kampioenschapskeuring liep ze op het viertal. Sari (Vivax Welma) is een normaal ontwikkelde, zeer uitgebalanceerde koe met beste benen, een superuier en zeer veel kwaliteit.

 

 i wendy

Vivax Wendy VG-86

Laurel x VG-86 Lentini x VG-86 Amaretto 

Vivax Wendy is een fraaie koe die uit dezelfde moeder komt als de Stuurman-zoon Vivax Ahead. Ze heeft in haar eerste twee lijsten naar behoren geproduceerd met hoge eiwitgehalten in de melk. In haar derde lijst was ze voortvarend begonnen (52 kg melk) en stond ze er beter voor dan ooit, voordat ze in 2012 samen met 7 andere koeien vertrok naar het bedrijf van G. Abbink, Vriezenveen. Daar heeft ze inmiddels weer gekalfd net als de andere zeven. Ruim een jaar na aankomst op het bedrijf van Abbink was er nog geen enkele koe uit die groep van 8 uitgevallen.   

 

 Vivax Talinka Stardust

Vivax Talinka VG-88

Browndale Stardust x Lothar x Bookie

  

Vivax Talinka is een prachtige koe die een extreem melktype combineert met enorm veel kracht. Een zeer ongebruikelijke, maar zeer gewenste combinatie.  Daarnaast heeft ze beste benen en een geweldige uier die met 88 punten is gewaardeerd. Ze is via haar moeder een halfzuster van Vivax Original, o.a. de vader van Vivax Señorita VG-86 en Vivax Koosje VG-85 (inmiddels op het bedrijf van G. Abbink, Vriezenveen).  Met  Señorita en haar moeder Vivax Sheila vormde Talinka onze bedrijfsgroep op de (driejaarlijkse) keuring in Osnabrück in 2012 die een 1A-positie behaalde.

 

 

 Vivax Georgette Vivax Light

Vivax Georgette VG-86

Vivax Light x Cook-Farm Starbuck Flip 

 

Georgette is een van de kleinste koeien op ons bedrijf, maar heeft niettemin 86 punten voor algemeen voorkomen (88 punten voor uier). Ze is fraai van type, best van benen en heeft een super uier. Daarnaast is ze een zeer goede producente (in 5,8 jaar ruim 58.000 kg melk) waardoor ze waarschijnlijk de efficiëntste koe op het bedrijf is. Georgette is een heel plezierige koe die zeker tot de stalfavorieten behoort. Haar X-Maszoon Vivax George heeft een dekcarrière gehad op het jongvee-opfokbedrijf Reinders in Almelo.

 

 

 i adona

Adona VG-86

Legat x Lasso x Sonny x Rex 

Adona is de eerste koe op ons bedrijf die de 100.000 kg melk heeft volgemaakt. Ze was een normaal ontwikkelde, fraaitypische koe (90 punten voor type) met een goede uier en beste benen (beide 86 punten). Adona was een zeer melkrijke koe die haar productie heel gemakkelijk wist te realiseren. Inmiddels is ze afgevoerd. We melken één dochter van haar: Scooby Duu-dochter Adlerin, die de melkrijkheid van Adona heeft geërfd (9400 kg melk in 305 dagen als vaars) en ook qua exterieur dezelfde kenmerken vertoont: normaal ontwikkeld, zeer fraai van type en uier en benen dik in orde (ingeschreven met 85 punten).   

 

 i aafke

AafkeVG-87

Lentini x Starkick x Domino x Rex

 

Aafke was een laatrijpe koe die van een wat licht, correct vaarsje uitgroeide tot een goed ontwikkelde, fraaie koe met een excellente uier (87 punten totaal, 90 uier). Ze heeft een levensproductie van 54.000 kg melk met 3,45% eiwit gerealiseerd. Als fokkoe heeft ze erg goed werk verricht. Haar Jordan-reddochter Vivax Agnetha ontwikkelde zich net als haar moeder van een jeugdig correct vaarsje tot een goed ontwikkelde, fraaie koe met een uitmuntende uier (87 punten totaal, 91 uier). Agnetha was een van de beste melkkoeien op het bedrijf met lijsten tot 13.000 kg melk in normale dagen. We hebben 3 van haar zonen ingezet als dekstier: Vivax Dictator (v. Dominator), Vivax Locator (v. Lydon) en Vivax Strategic(v. Scooby Duu). Van Vivax Dictator kregen we 2 dochters: correcte, fraaie vaarzen met veel melk eronder. Beide zijn verkocht naar Nederland, waar ze inmiddels aan hun tweede lactatie bezig zijn. Van Vivax Locator molken we twee vaarzen. Net als bij zijn moeder en grootmoeder betrof het hier normaal ontwikkelde, zeer correcte, jeugdige vaarzen met een goede productie. Vaarzen met veel perspectief. Als tweedekalfskoe losten ze hun belofte volledig in en werden ze verkocht naar Nederland (H. Bramer, Westerhaar). Vivax Sylvana onderstreepte haar potentie daar met een 1C-positie op de fokveedag van Vriezenveen in 2014. Van Vivax Strategic is er een fraai pink aanwezig dat geheel volgens de familitraditie zeer correct gebouwd is.

 

Eveneens aanwezig op het bedrijf is Aafkes Präsidentdochter. (Präsident is een stier die geboren is in 1972 en een zeer goede reputatie heeft op het gebied van levensduur. Hij is een complete outcross ten opzichte van hedendaagse bloedlijnen.) Ook zij laat de typische familiekenmerken zien. Als vaars kreeg ze 76 punten voor ontwikkeling. Inmiddels is ze uitgegroeid tot een goed ontwikkelde, fraaitypische derdekalfskoe met ook hier weer een beste uier en zeer goede benen. 

 

 i adrienne

Adrienne
 VG-86

Lothar x Sallust x Poncho x Valentino

 

Adrienne is een goed voorbeeld van de Lothardochters die we gemolken hebben. Lothar was een door Ekke Thaden gefokte Levizoon uit een 92 punten Starbuckmoeder, een 92 punten Fond Matt grootmoeder en een 92 punten Astronaut overgrootmoeder (100.000 kg koe). Adrienne laat perfect zien hoe hij vererft: laatrijpe, lange, melktypische dochters met uitstekende uiers en best beenwerk dat zeer goed gebruikt wordt. Als vaars geven de Lothars normaal om als tweedekalfs er een behoorlijke schep bovenop te doen, waarbij ze tussendoor enorm uitgroeien. In het geval van Adrienne: als vaars in 305 dagen 6800 kg melk; als tweedekalfs in 305 dagen 9800 kg melk en vervolgens als derdekalfskoe in 305 dagen 10.700 kg melk. Lothar heeft een goede basis gelegd op ons bedrijf. Hij komt bij veel van onze dieren in de afstamming voor, hetzij via moederszijde, hetzij via een van de stieren die we ingezet hebben uit een Lotharmoeder: Vivax Light en Vivax Original. De combinatie met Stuurman werkt in het bijzonder goed: o.a stalfavoriete Vivax Theodora is een Stuurman uit Lothar.  

 

 i helma

Helma
 VG-86

Iceberg x Blasto x Stanley x Manitu

 

Helma was een echte krachtpatser met uitmuntend beenwerk en een zeer goede uier. Door haar enorme kracht gaf Helma gemakkelijk melk en had ze een uitstekende persistentie. Haar moeder Helmona was een fraaie, rastypische koe. Helma’s zoon Vivax Ajax (genoemd naar Montvic Rag Apple Ajax, niet naar de voetbalclub!) heeft dekdienst gedaan bij de pinken. De vader van Vivax Ajax was Arjan 264, een ingeteelde zoon van de bekende Maria 47 van mts. Withaar, Nijeveen. Deze Secretdochter uit de bekende Tripledochter Maria 28 produceerde meer dan 100.000 kg melk en is de grootmoeder van Arjan 264’s vader, Arjan 232 die als vader Starbuck en als moedersvader Blackstar heeft. Vivax Ajax is de schakel tussen Vivax Wilma en Lothardochter Vivax Welma/Sari (zie onder Vivax Wilma).

 

 i kee181

Kee 191 VG-87

Kintyre x Ideal x Vienna

 

Kee 191 was onbetwist een van de stalfavorieten. Ze had het type dat we nastreven: een uitnemende balans tussen kracht en melktype en veel kwaliteit. Daarnaast had ze een uitstekende uier die met 90 punten was gewaardeerd. Kee 191 is een van onze beste productiekoeien geweest wat betreft kg vet en eiwit. En ze deed dat heel gemakkelijk. Haar levensproductie is ruim 50.000 kg melk met 4,70% vet en 3,60% eiwit. Een slag in de baarmoeder betekende haar einde bij de zesde keer dat ze afkalfde. Haar moeder en grootmoeder haalden levensproducties van respectievelijk ruim 60- en ruim 50.000 kg melk.
  

Kee 191 is via haar O-Mandochter Vivax Kathleen (85 punten, 87 uier, 3 dochters aan de melk) stammoeder van een van onze beste koefamilies. Een familie waarin genetische hoornloosheid een goede voedingsbodem vond. Verderop vindt u achterkleindochter Vivax Katrina, een hoornloze Lawn Boy. Ook heeft ze een hoornloze kleindochter, Vivax Katinka (v. Enorm, halfzus van Vivax Katharina hieronder) die op haar beurt hoornloze dochters heeft van Stuurman en Genesis, beide met roodfactor!  

 

 i katharina

Vivax Katharina VG-86

Vivax Ahead x VG-85 O-Man x VG-87 Kintyre

 

Vivax Katharina is een kleindochter van Kee 191 via de VG-85 O-Man-dochter Vivax Kathleen. Ze is een zeer sterke, maar toch melktypische koe met uitmuntend beenwerk en een zeer goede uier. Na een goede eerste lijst van ruim 8000 kg melk met bijna 3,60% eiwit, gaf ze in de tweede lijst ruim 10.000 kg melk en in de derde ruim 12.000 kg. Inmiddels is ze aan haar vijfde lactatie bezig en heeft ze een levensproductie van 55.000 kg melk. Hieronder vindt u haar prachtige, hoornloze Lawn Boy-dochter. Van Katharina melken we inmiddels een tweede Lawn Boy-dochter die niet onderdoet voor haar volle zus. Haar Vivax Leverage-zoon Vivax Blueprint is de beste stier die we tot nu toe gefokt hebben. Hij heeft het afgelopen jaar bij de pinken gelopen (en is daarbij helaas verongelukt). We verwachten binnenkort zijn eerste kalveren. We zijn erg benieuwd! Ook vanwege de afstamming die met Leverage (uit een Stuurman-moeder) en Vivax Ahead (Stuurman-zoon) dubbel Stuurmanbloed heeft. Net als enkele van de pinken die hij gedekt heeft!

 

 Vivax Katrina Lawn Boy

Vivax Katrina VG-87

Aggravation Lawn Boy P x Vivax Ahead x O-Man

 

Vivax Katrina is genetisch hoornloos en een vierde generatie VG. Ze heeft spijkerharde benen en een fantastische uier. Katrina is een dochter van Katharina VG-86, de koe met  de hoogste productie op ons bedrijf.

 

 Vivax Katrina Lawn Boyachteruier 0352959508

 i sonnette

Sonnette
 VG-86

Leo x Manitu x Starbuck

 

Sonnette ontwikkelde zich van gewoon vaarsje tot een best ontwikkelde, fraaie koe die in haar vierde lijst ruim 12.500 kg melk gaf na een tweelingdracht. Haar moeder was een speciale koe: een normaal ontwikkelde, fraaitypische Manitudochter met een prachtige uier die na 80.000 kg melk nog boven de hak hing. Sonnette krijgt behoorlijk veel invloed in onze stal via haar Ray-reddochter Vivax Serenade, waarvan we vier dochters aan de melk kregen en via haar Stuurmandochter Sophie, die als tweedekalfskoe naar België ging, maar een dochter achterliet die op haar beurt drie dochters kreeg. Serenade heeft ruim 75.000 kg melk gegeven in 8 lactaties met een gemiddelde tussenkalftijd van 356 dagen. Haar jaargemiddelde was bijna 700 kg melk hoger dan haar lactatiegemiddelde. Stuurmandochter Sophie heeft via haar Vivax Aheaddochter Saartje meerdere zeer goede klein- en achterkleindochters die deels op andere bedrijven lopen.
 

 i sheila

Vivax Sheila EX-90

Ramos x Ray-Red x Leo

 

Vivax Sheila is een van de mooiste koeien op het bedrijf. Ze was de kopkoe van onze bedrijfscollectie die 1A liep op de Kreistierschau in Hardensetten in 2012 (driejaarlijkse keuring). Ook mocht ze samen met haar dochter ons bedrijf vertegenwoordigen op de Osnabrücker Schwartzbunttage, de keuring van het OHG die een strenge voorselectie kent.  Als fokkoe maakt ze indruk met haar dochter van Vivax Original die eveneens in onze bedrijfsgroep liep: Vivax Señorita VG-87 en Scooby Duu-dochter Vivax Sue VG-85 (als vaars) die samen met haar op de Schwartzbuttage was. Bij het jongvee zit nog een dochter Jerudo.

 

 i senorita

Vivax Señorita VG-87

Vivax Original x Ramos x Ray-Red

 

Vivax Senorita is iets fijner gebouwd en wat fraaier afgewerkt dan haar moeder. Veel mensen pikken haar uit het koppel als "de beste koe". Als fokkoe lijkt ze zeer veelbelovend. Haar Lonar-dochter leek een van de beste koeien op ons bedrijf te kunnen worden, maar is helaas verongelukt (rugbeschadiging). Wel liet ze een zeer fraai pink na van Borussia. Ook de andere dochters van Senorita, een Latrell en een Philo scheppen hoge verwachtingen.  

 

 

 

 

Blaarkop

 

 i sara

Sara 41 (50% G) A-92
Mix x F16 x Sunny Boy x Dictator


Sara 41 was een geweldige koe zoals op de foto te zien is. Prachtig in balans en met een geweldige uier en de beste benen van de stal. Ze produceerde zo gemakkelijk! Ze was altijd goed in conditie en was derhalve een genot om mee te werken. Ze was ingeschreven met 92 punten (92 uier, 94 benen) en realiseerde een levensproductie van ruim 70.000 kg melk. Sara 41 laat overtuigend zien wat de mogelijkheden zijn van de kruising Blaarkop x Holstein. 

 

 i johanna82

Johanna 82 AB-87


Vivax Ahead x Mina’s Ebel x Dirk

 
Johanna 82 is een 50% blaarkop-kruisling. Haar moeder is de raszuivere blaarkop Johanna 81, een Mina’s Ebel-halfzuster van de KI Kampenstier Fred van Suddendorf. Johanna 82 is een geweldige koe die hard op weg is een van de allerbeste koeien op het bedrijf te worden. Ze is in haar eerste 4 lactaties elke keer een maand ingelopen. Haar lactatiegemiddelde is ruim 9400 kg melk, maar haar jaargemiddelde ligt op bijna 11.000 kg melk. Ze is inmiddels bezig met haar zesde lactatie die ze begon op 6.10-jarige leeftijd! In haar kruis is ze nauwelijks te verbeteren: dat is vierkant, breed en lang met een ideale plaatsing van de draaiers, waardoor ze perfect op haar benen staat. Ook op haar uier valt niets aan te merken en ze is geweldig doorgegroeid en heeft steeds meer front gekregen. Een zeer complete koe, waarvan drie zeer goede dochters lopen op het bedrijf van H. Sloetjes in Winterswijk.

 

 

 

Links replica horloges replica horloges replica horloges replica horloges replica horloges