5 augustus 2019

Leverage is op papier geen melkvererver. Toch zijn er behoorlijk veel zeer melkrijke dochters van hem te vinden. Zoals bij de familie Kues in Bardel (Dtsl.). Daar heeft ‘nr. 380’ al het nodige gepresteerd met een eerste 305-dagenlijst van ruim 9900 kg melk en een tweede van ruim 12.000 kg melk. Dat weerhield haar er niet van om binnen het jaar weer te kalven en de derde lactatie te beginnen met een eerste controle van precies 60 kg melk! En dat met net een hittegolf achter de rug. Interessant is dat het hier om een dubbele kleindochter van Leveragemoeder Vivax Theodora gaat. Ze komt namelijk uit een X-masdochter van Theodora, die dus optreedt als vadersmoeder en als moedersmoeder en derhalve de enige grootmoeder is van 380.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas gekalfd, net een hittegolf achter de rug en toch een eerste controle van 60 kg melk!