Bedrijfsgegevens

Van 2001 tot 2016 hebben we koeien gemolken in het Duitse plaatsje Suddendorf vlakbij Bad Bentheim. De veestapel die we overgenomen hebben bij de start van het bedrijf bestond uit 40 koeien plus bijbehorend jongvee. De koeien gaven gemiddeld 7600 kg melk, hadden een hoog celgetal en het gemiddelde exterieur lag onder de 80 punten. In de 15 jaar dat we gemolken hebben, zijn we gegroeid naar 65 koeien die gemiddeld waren ingeschreven met ruim 85 punten en ruim 9000 kg melk gaven.

Met ons gemiddelde celgetal van 106.000 over het melkcontrolejaar 2014/2015 stonden we boven aan voor celgetal van het melkcontrolegebied Emsland/Südoldenburg voor onze bedrijfsgrootte (643 bedrijven). De Holsteins werden ingeschreven door het OHG (Osnabrücker Herdbuch Genossenschaft). Dit is een van de weinige Duitse stamboeken waarbij het verplicht is alle vaarzen in te laten schrijven. Al onze geregistreerde Holsteins waren dan ook ingeschreven. De vaarzen hadden gemiddeld 82,6 punten en gaven ruim 7000 kg, de 2e-kalfskoeien 84,6 punten en 9500 kg en de oudere koeien 86,1 punten en ruim 10.000 kg melk. Dit is een opbouw die we nadrukkelijk nastreefden door het fokken op laatrijpe koeien die lang doorgroeien zodat ze probleemloos een hoge levensproductie kunnen halen. De vaarzen waren hier over het algemeen erg jeugdig, waardoor ze bij de eerste keer afkalven normaal ontwikkeld waren. Al tijdens de eerste lactatie groeiden ze echter goed door, waardoor de vaarzen die wat later in de lactatie werden ingeschreven duidelijk meer punten kregen dan degene die vrij vers waren. Ten opzichte van Nederland worden de vaarzen in Duitsland wat voorzichtiger ingeschreven met meer nadruk op ontwikkeling.

Koefamilies

Onderstaand vindt u wat meer informatie over de verschillende koefamilies van ons bedrijf. Uitgangspunt in de fokkerij is om koeien te verkrijgen die probleemloos veel melk geven en dat lang vol houden. Daarnaast moet er “kwaliteit” in de koeien zit. Dit “ouderwetse” fokkerijbegrip laat zich moeilijk omschrijven, maar hier is een poging: de koeien moeten een mooie balans hebben tussen melktype en kracht, er moet voldoende bot in de koeien zitten, terwijl een fijne huid, een lange, slanke hals en een goede uierkwaliteit duidelijke aanwijzingen zijn voor deze “kwaliteit”.

Holstein

Vivax Theodora VG-88

Stuurman x VG-87 Lothar

Vivax Theodora was wellicht de beste koe op het bedrijf. Ze was als vaars nog wat enkel en niet overgroot, maar ze groeide geweldig door en ze had bijzonder veel kwaliteit. aAa-analyseerder Marcel Verboom merkte toen hij haar voor het eerst zag, meteen op, dat ze in het kruis zo uitgebalanceerd was dat bij het maken van een paring niet op 3 of 6 gelet hoeft te worden. Even later zei hij dat dat eigenlijk ook gold voor 2 en 5! Theodora was dus een geweldig uitgebalanceerde koe, die zich steeds verbeterde. Haar productie ging van 7000 kg als vaars via 9800 kg als tweedekalfskoe naar ruim 10.000 kg als derdekalfskoe, 11.000 als vierdekalfs en als vijfdekalfskoe naar ruim 11.500 kg melk. Ze heeft een levensproductie van ruim 80.000 kg melk behaald, waarvan de laatste 10.000 kg (als 7e kalfskoe verkocht) op een bedrijf met 400 koeien waar ze probleemloos meeliep in het koppel. Haar celgetal was ook als oudere koe altijd bijzonder laag. Haar moeder, de Lothar-dochter Vivax Theresa, werd in haar tijd door ons beschouwd als de beste Holstein die op het bedrijf aanwezig was. Ook zij was zeer uitgebalanceerd en zeer fraai van type, terwijl haar levensproductie ruim 55.000 kg met hoge gehalten (4,65% vet en 3,68% eiwit) bedraagt. En natuurlijk droeg ook Stuurman zijn steentje bij aan de kwaliteiten van Theodora. Stuurman is de Holsteinstier met het hoogste aanhoudingspercentage van zijn dochters (48% is nog aanwezig na 60 maanden in productie) en blinkt uit met zijn fokwaardes voor levensduur, celgetal en vruchtbaarheid. Theodora’s Scooby Duu-zoon Vivax Leverage is een prachtige, stijlvolle stier die ingezet wordt via Vivax Genetics. Zijn laatrijpe dochters vertonen zeer veel overeenkomsten met de dochters van Stuurman op dezelfde leeftijd.

Vivax Wilma VG-86

Stuurman x VG-86 Amaretto

Vivax Wilma was een Stuurman-dochter uit een VG-86 Amaretto-moeder. Ze is de fraaiste koe qua type die we gehad hebben. De Stuurman-zoon Vivax Ahead komt uit haar VG-86 Lentini-halfzuster en was zodoende een driekwart-broer van haar. Van Vivax Ahead hebben we 7 vaarskalveren gevangen die we alle zeven gemolken hebben. Als tweedekalfs is er één uitgevallen, omdat ze niet drachtig werd, de overige 6 hebben allemaal minstens zes lactaties volgemaakt (gedeeltelijk op andere bedrijven). Samen vormen ze de beste dochtergroep die we van een stier gehad hebben: jeugdige, laatrijpe dieren die zich bleven ontwikkelen zowel qua productie als exterieur. Twee voorbeelden ziet u verderop op deze pagina.

Een kleindochter van Wilma, Vivax Welma (Lothar x Vivax Ajax x Wilma) ging naar het bedrijf van de familie Bramer in Westerhaar. Ze heette daar Sari en liep op de fokveedag in Vriezenveen (augustus 2013) 1A in haar rubriek met tevens de uierprijs in die rubriek. Bij de kampioenschapskeuring liep ze op het viertal. Sari (Vivax Welma) was een normaal ontwikkelde, zeer uitgebalanceerde koe met beste benen, een superuier en zeer veel kwaliteit.

Vivax Talinka VG-88

Browndale Stardust x Lothar x Bookie

Vivax Talinka was een prachtige koe die een extreem melktype combineerde met enorm veel kracht. Een zeer ongebruikelijke, maar zeer gewenste combinatie.  Daarnaast had ze beste benen en een geweldige uier die met 88 punten werd gewaardeerd. Ze was via haar moeder een halfzuster van Vivax Original, o.a. de vader van Vivax Señorita VG-87 en Vivax Koosje VG-85. Met  Señorita en dier moeder Vivax Sheila vormde Talinka onze bedrijfsgroep op de (driejaarlijkse) keuring in Osnabrück in 2012 die een 1A-positie behaalde.

Vivax Sheila EX-90

Ramos x Ray-red x Leo x Manitu

Vivax Sheila was een van de mooiste koeien op het bedrijf. Ze was de kopkoe van onze bedrijfscollectie die 1A liep op de Kreistierschau in Hardensetten in 2012 (driejaarlijkse keuring). Ook mocht ze in 2015 samen met haar dochter ons bedrijf vertegenwoordigen op de Osnabrücker Schwartzbunttage, de keuring van het OHG die een strenge voorselectie kent.  Als fokkoe maakt ze indruk met haar dochter van Vivax Original die eveneens in onze bedrijfsgroep liep, Vivax Señorita VG-87, en Scooby Duu-dochter Vivax Sue VG-85 (als vaars) die samen met haar op de Schwartzbunttage was. Een Savage-Leigh Lydondochter van Sue stevende bij Sander Marsman in Laar af op een vaarzenlijst van 9500 kg melk, voordat ze wegens remigratie werd verkocht. 

Sheila gaf ruim 60.000 kg melk, haar moeder ruim 75.000 kg, haar grootmoeder 40.000 en haar betovergrootmoeder 88.000 kg melk. 

Vivax Señorita VG-87

Vivax Original x Ramos x Ray-red

Vivax Senorita was iets fijner gebouwd en wat fraaier afgewerkt dan haar moeder. Veel mensen pikten haar uit het koppel als “de beste koe”. Haar Lonar-dochter leek een van de beste koeien op ons bedrijf te kunnen worden, maar is helaas als vaars verongelukt (rugbeschadiging). Señorita ging als 6e-kalfskoe naar het bedrijf van Harold en Sandra Gijmink in Nieuwlande, waar ze prima presteerde. 

Vivax Sophia GP-84

Stuurman x Leo x Manitu

Sophia komt uit de grootmoeder van Sheila. Zij is een goed voorbeeld van hoe onze koeien er uitzagen als jonge koe. op de foto heeft ze twee keer gekalfd en is ze ingeschreven met 84 punten vlak voordat ze geëxporteerd werd naar België. 

Kee 191 VG-87

Kintyre x Ideal x Vienna

De bij Jan Vos in Mantinge aangekochte Kee 191 was onbetwist een van de stalfavorieten. Ze had het type dat we nastreven: een uitnemende balans tussen kracht en melktype en veel kwaliteit. Daarnaast had ze een uitstekende uier die met 90 punten was gewaardeerd. Kee 191 is een van onze beste productiekoeien geweest wat betreft kg vet en eiwit. En ze deed dat heel gemakkelijk. Haar levensproductie is ruim 50.000 kg melk met 4,70% vet en 3,60% eiwit. Een slag in de baarmoeder betekende haar einde bij de zesde keer dat ze afkalfde. Haar moeder en grootmoeder haalden levensproducties van respectievelijk ruim 60- en ruim 50.000 kg melk.
  

Kee 191 is via haar O-Mandochter Vivax Kathleen (85 punten, 87 uier, 3 dochters aan de melk) stammoeder van een van onze beste koefamilies. Een familie waarin genetische hoornloosheid een goede voedingsbodem vond. Verderop vindt u achterkleindochter Vivax Katrina, een hoornloze Lawn Boy. Ook had ze een hoornloze kleindochter, Vivax Katinka (v. Enorm, halfzus van Vivax Katharina hieronder) die op haar beurt hoornloze dochters heeft van Stuurman en Genesis, beide met roodfactor!  Beide laatsten lopen bij de familie Gijmink in Nieuwlande. De Stuurman is VG-85 en is een fijne kwaliteitskoe met hoge gehalten. In 2017 hebben twee zonen van haar bij onze pinken gelopen, een witruggetekende, hoornloze Murphy en een Cinema. Beide geven prachtige kalveren. Van de Cinema-stier zijn twee volle zusters (1 hoornloos) aan de melk bij Sander Marsman in Laar. Fijne kwaliteitsvaarzen met producties van 8500 tot 9000 kg in 305 dagen. Inmiddels melkt Marsman weer in Holten en zijn de Cinema’s uitgegroeid tot fraaie, degelijke koeien die gemakkelijk veel melk geven. De eerste dochters van hun volle broer Citio starten voortvarend in Holten. 

Vivax Katharina VG-86

Vivax Ahead x O-Man x Kintyre

Vivax Katharina is een kleindochter van Kee 191 via de VG-85 O-Man-dochter Vivax Kathleen. Ze is een zeer sterke, maar toch melktypische koe met uitmuntend beenwerk en een zeer goede uier. Na een goede eerste lijst van ruim 8000 kg melk met bijna 3,60% eiwit, gaf ze in de tweede lijst ruim 10.000 kg melk en in de derde ruim 12.000 kg. Als zesdekalfskoe ging ze naar het bedrijf van Harold en Sandra Gijmink, waar ze zich in het koppel van 180 koeien al snel opwerkte tot een van de stalfavorieten. Inmiddels is ze aan haar achtste lactatie bezig en heeft ze na een zevende lijst van ruim 14.000 kg en een flitsende start als 8e kalfskoe de 100.000 kg melk volgemaakt. Na de eerste controle in de 8e lijst had ze als ruim 10-jarige een lactatiewaarde van 147!  Hieronder vindt u haar prachtige, hoornloze Lawn Boy-dochter. Van Katharina molken we nog een Lawn Boy-dochter die niet onderdeed voor haar volle zus.

Vivax Katrina VG-87

Lawn Boy x Vivax Ahead

Vivax Katrina was genetisch hoornloos en een vierde generatie VG. Ze had spijkerharde benen en een fantastische uier. Vivax Katharina hierboven is haar moeder.

     
Uier Katrina

Vivax Georgette VG-86

Vivax Light x Flip

Georgette was een van de kleinste koeien op ons bedrijf, maar kreeg niettemin 86 punten voor algemeen voorkomen (88 punten voor uier). Ze was fraai van type, best van benen en had een super uier. Daarnaast was ze een zeer goede producente (in 6,2 jaar ruim 62.000 kg melk met 4,50% vet en 3,49% eiwit) waardoor ze waarschijnlijk de efficiëntste koe op het bedrijf was. Georgette was een heel plezierige koe die zeker tot de stalfavorieten behoorde. 

Vivax Agnetha VG-87

Jordan x Lentini x Starkick

Agnetha is een van de fraaiste en melkrijkste koeien die we gehad hebben. Bovendien had ze een zeer aangenaam karakter. Ze gaf in haar derde lactatie op haar sloffen meer dan 13.000 kg melk uit een prachtige uier die met 91 punten was gewaardeerd. Haar drie zonen zijn alledrie ingezet als dekstier bij onze pinken.

Johanna 82 VG-87

Vivax Ahead x Mina´s Ebel x Dirk

Johanna 82 was een 50% blaarkop-kruisling. Haar moeder was de raszuivere blaarkop Johanna 81, een Mina’s Ebel-halfzuster van de KI Kampenstier Fred van Suddendorf. Johanna 82 was een geweldige koe die tot de allerbeste koeien op het bedrijf behoorde. Ze was zeer vruchtbaar en liep bijna elk jaar in. Haar lactatiegemiddelde was ruim 9400 kg melk, maar haar jaargemiddelde lag op bijna 11.000 kg melk. Ze begon op 8.10-jarige leeftijd aan haar 8e lactatie! In haar kruis was ze nauwelijks te verbeteren: dat was vierkant, breed en lang met een ideale plaatsing van de draaiers, waardoor ze perfect op haar benen stond. Ook op haar uier viel niets aan te merken en ze groeide geweldig door en kreeg steeds meer front. Een zeer complete koe, waarvan drie zeer goede dochters naar het bedrijf van H. Sloetjes in Winterswijk gingen.