Over Vivax

Vivax Genetics is op 1 november 1998 opgericht door Fred Reinders. Hoofdactiviteit is de handel in sperma van diverse runderrassen. De herkomst van het sperma is hierbij onbelangrijk. Kwaliteit en het toevoegen van meerwaarde aan (een deel van) de rundveepopulatie staat voorop bij de selectie van stieren die in het pakket worden opgenomen. Naast de handel in sperma neemt advisering over de fokkerij een belangrijke plaats in en vindt ook bemiddeling plaats bij de aan- en verkoop van fokvee.

Fokkerijbeleid

Het Latijnse woord vivax betekent levensduur en levensduur is ook het belangrijkste selectiecriterium bij de beoordeling van stieren voor het pakket. Daarbij wordt sterk gelet op bloedvoering zowel met het oog op het in stand houden van voldoende spreiding in bloedvoering als om te voorkomen dat slechte eigenschappen van bepaalde stieren zich verbreiden in de populatie. Naast de bloedvoering is er veel aandacht voor de moederlijn van een stier. Alleen betrouwbare koefamilies die generatie op generatie presteren komen in aanmerking, waarbij het overigens onbelangrijk is of de koefamilie heel erg bekend is en al helemaal niet of ze populair is in het circuit van de “topfokkerij”. Dat laatste wordt namelijk bepaald door de verkoopmogelijkheden van nakomelingen uit zulke families en bij Vivax staat de veeverbetering centraal, d.w.z. de vooruitgang van het ras op lange termijn. Dit staat niet zelden haaks op het korte-termijn-denken in de handel in “topgenetica”.

Uiteindelijk staat het “ouderwetse” fokkerijbegrip “kwaliteit” centraal in onze fokkerijbeslissingen. Een begrip dat niet te vangen is in cijfers, maar dat wel degelijk te zien is aan koeien en stieren. Helaas zijn er steeds minder mensen die nog geleerd hebben hoe ze dat kunnen zien. Bij beleidsmakers in de fokkerij is deze vaardigheid al helemaal sporadisch aanwezig. Een fokkerij zonder kwaliteit is in onze ogen echter korte-termijn beleid. Kwaliteit in het uitgangsmateriaal is absoluut noodzakelijk om op lange termijn verbeteringen in het ras te verankeren. Zonder kwaliteit is de fokkerij een gokspel met af en toe een meevaller (en veel tegenvallers) die dan echter slechts één of twee generaties stand houdt. Wat kwaliteit dan precies is? Moeilijk te omschrijven, maar enkele kenmerken zijn: harmonisch gebouwde dieren die zowel fijnheid vertonen als voldoende bot hebben. Een sprekende kop, een lange fijne hals, voldoende borstdiepte en -breedte, diepe gewelfde ribben, een kruis dat lang en breed is met een centraal geplaatste draaier, een fijne huid en sterke botten zijn aanwijzingen dat kwaliteit aanwezig is.

Over Fred Reinders

Geboren en getogen in Vriezenveen, een dorp waar in mijn jeugd nog veel, vaak kleinere, melkveebedrijven in het dorp zelf gevestigd waren, was ik al vroeg geïnteresseerd in het boerenleven, hoewel ik niet van boerenafkomst ben. Dat resulteerde er in dat ik naast mijn Atheneum-opleiding een bijbaantje had als monsternemer bij de melkcontrole en dat ik ervoor gekozen heb om daarna de Hogere Landbouwschool te doen.

Na mijn diensttijd begon ik vanaf februari 1989 te werken in de veeverbetering, maar ik volgde de fokkerij al vanaf 1980 op de voet. Daarbij ben ik altijd sterk geïnteresserd geweest in de periode daarvoor en heb ik mij daar ook grondig in verdiept, want zonder kennis van het verleden is in mijn ogen geen gericht beleid voor de toekomst mogelijk. Ik begon in 1989 als vertegenwoordiger bij KI Nieuw Leven. Hier kwam ik in aanraking met het aAa-systeem en na een week opgetrokken te hebben met analyseerder Phil Hasheider om te vertalen bij demonstraties en lezingen ben ik een overtuigd aanhanger van dit systeem. In 1990 volgde de overstap naar KI Kampen. Hier kreeg ik de kans om naast het vertegenwoordigerswerk ook het foktechnische beleid mede te bepalen, evenals het verzorgen van het “KI-nieuws” en advertenties. Het foktechnische werk hield onder andere in het aankopen van stieren in een commissie met Albert Prins en Arend Withaar, echte veekenners waar ik veel aan te danken heb en die mij veel geleerd hebben over kwaliteit in de fokkerij.Daarnaast heb ik in die periode veel in het buitenland rond kunnen kijken. Dit heeft zeker geleid tot een beter begrip van de fokkerij in het algemeen, maar ook tot het beter kunnen beoordelen van bepaalde bloedlijnen en van buitenlandse fokkerijcijfers. In 1998 ben ik vervolgens begonnen met Vivax Genetics. In 2001 kreeg ik daarnaast de mogelijkheid om in Duitsland een boerderij te pachten en heb ik vijftien jaar koeien gemolken en gefokt, waarvan u enkele resultaten kunt zien onder de knop “boerderij”. In 2008 is Vivax Genetics uitgebreid met het Blaarkop Rundveesyndicaat. Sinds 2017 ben ik tevens actief als freelance redacteur voor het Vakblad Melkvee en de website melkvee.nl.