aAa 261          Bob x Lonar x Bret x Origin x Tops    Logo EUNA

  • Outcross bloedvoering
  • Geweldige koefamilie
  • moeder, moedersmoeder en vadersmoeder alledrie nog in productie

Hubertus is een fokproduct uit stal Zandvliet te Langezwaag, een van de beste fokbedrijven van Nederland. De veestapel op dit bedrijf is zeer uniform en over de hele linie van hoog niveau. De dieren zijn zeer correct gebouwd en hebben veel ras en kwaliteit. Het is dan ook geen wonder dat hier hoge levensproducties behaald worden.

Hubertus is als 1 1/2-jarige stier ingeschreven met AB 87 en komt uit de eerste excellente Lonardochter in Nederland: Geertje 88. Ze is bezig aan haar vijfde lijst en heeft al meer dan 60.000 kg melk gegeven. Haar moeder Geertje 76 gaf al meer dan 110.000 kg melk en is nog steeds volop in productie. Dat geldt ook voor de moeder van de eigengefokte vader van Hubertus, Bob. Bob is een Leifzoon uit de zeer fraaitypische Bea 25. De 14-jarige Eskandochter heeft al meer dan 135.000 kg melk gegeven en vertoont nog geen enkele slijtage. Van Bob melkt Zandvliet meerdere dochters: sterke, harde koeien met beste benen. De Bea-familie heeft al zeer veel koeien met hoge levensproducties gegeven. Onder andere de oudste koe op het bedrijf (15 jaar) en een dochter van een halfzus van Bea 25 (met 90.000 kg) gaven meer dan 100.000 kg melk.

Dat de Geertjes eveneens uitmuntende fokkoeien zijn, blijkt ook uit Hubertus’ halfzus: de prachtige Geertje 104, een dochter van Laurelhill Regent.

Hubertus is een stier van een van de beste fokbedrijven van Nederland die twee van de beste families van dat bedrijf combineert. Bovendien is hij een outcross voor alle ‘moderne’ bloedlijnen. Gebruik hem volop!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geertje 104, halfzus van Hubertus                                                                                                                                    Geertje 88, A 90, moeder van Hubertus

 

   Geertje 76, moedersmoeder van Hubertus. >110.000 kg melk

 

 

 

 

 

                                                                                          Bea 25, vadersmoeder van Hubertus, 135.000 kg melk