King Charles

aAa  516342

Paclamar Capsule x 125.000 kg Chianti x 96.000 kg Levin x 188.000 kg Stardom

  • Moederlijn in drie generaties > 400.000 kg melk
  • Prachtige, uitgebalanceerde stier
  • Outcross voor de hedendaagse bloedlijnen

 

King Charles is een heel bijzondere stier: zijn vader Paclamar Capsule is geboren in 1962. Capsule is een halfbroer van zowel Paclamar Astronaut (via zijn moeder Harborcrest Rose Milly EX-96) als Pabst Ideal (via hun vader Wis Captain), de wegbereider voor de Holsteinfokkerij in Europa, twee grootheden in de Holsteinfokkerij.

Ook de moederlijn is bijzonder: moeder Ilschen is een Chianti-dochter die tot op heden 125.000 kg melk heeft gegeven en de 10.000 kg vet en eiwit-grens benadert. Ze is nog in productie. Grootmoeder Ilke EX-92 is een Levin-dochter met een levensproductie van ruim 96.000 kg melk en overgrootmoeder Insine EX-92, de stammoeder van de I-familie op het bedrijf van de familie Kleemann uit het Duitse Wittmund in Ost-Friesland, is een Stardomdochter die met haar levensproductie van 188.000 kg melk jarenlang de koe met de hoogste levensproductie was in Duitsland. In drie generaties gaf de moederlijn dus meer dan 400.000 kg melk, terwijl de moeder nog in productie is. De hoge levensproducties komen niet uit de lucht vallen: in 2022 hadden 27 van de op dat moment aanwezige koeien in de 200-koppige melkveestapel van Kleemann meer dan 100.000 kg melk geproduceerd. De I-familie was daarbij het sterkst vertegenwoordigd, maar ook Chianti (3 dochters> 100.000 kg) en Levin ( 11 dochters > 100.000 kg) speelden daarin een belangrijke rol.

King Charles zelf is een prachtige stier: normaal ontwikkeld, een lange, fijne hals met een beste kop, breedte over het hele lichaam, diepe, prachtig gewelfde ribben, een lang en breed kruis met een centraal geplaatste draaier en super benen.

Ilschen, VG-89, 125.000 kg melk, moeder van King Charles

Ilke, EX-92, 96.000 kg melk, grootmoeder van King Charles

Drie volle zusters van Ilke, >135.000 kg melk

Paclamar Capsule, de in 1962 geboren vader van King Charles