Sinnvoll

aAa 561432

Sinn x Vigor x Husvig x Brost x Pete Rose x Blend x Vigate

  • Lijnenteelt met fantastische koefamilie
  • Uitgebalanceerde, laatrijpe koeien met hoge levensproducties
  • Gefokt op biobedrijf met robots en bedrijfsgemiddelde rond 9000 kg melk

Sinnvoll is zeer speciaal. Niet alleen is hij gefokt op het biologisch gevoerde bedrijf van de Duitse agrarisch journalist Gerhard Metz (o.a. zuechterblog.com), waar gemolken wordt met robots en met een gemiddelde krachtvoergift van 1000 kg per koe per jaar een bedrijfsgemiddelde van rond de 9000 kg melk wordt behaald, hij is ook zeer interessant gefokt.

De spil in zijn afstamming is Vigatedochter Ibille, zijn 6e moeder, die in 12 lactaties ruim 125.000 kg melk produceerde. Op de foto gaf ze ruim 60 kg melk per dag en had ze net de 100.000 kg vol. Ze vestigde een uitgebreide familietak in stal Metz met uitstekende koeien, waarbij de uiers in de jongste generaties de perfectie benaderen. Maar ook haar Hussli-zoon Husvig kreeg veel invloed. Husvig is de grootmoedersvader van Sinnvoll, zodat Ibille hier opduikt in de 4e generatie. Sinnvolls vader Sinn kent als afstamming Sinus x Etpat x Husvig, waardoor Ibille voorkomt in de vijfde generatie. Vadersvader Sinus is eveneens een directe afstammeling van Ibille: zij is zijn overgrootmoeder, waardoor ze nogmaals voorkomt in de vijfde generatie. Ibille komt dus vier keer voor in de afstamming van Sinnvoll en haar laatrijpheid en levensduur wordt bovendien ondersteund door erkende toppers op deze gebieden als Hucos (mv van Sinus), Etpat (mv van Sinn) en Vigor (mv van Sinnvoll).

Wie dus op zoek is naar een prachtige stier met een bijzondere en betrouwbare afstamming met daarin laatrijpe, middelgrote koeien, die ook onder extensieve omstandigheden hun conditie weten te behouden en waarin levensduur en hoge producties vast verankerd liggen, is bij Sinnvoll aan het juiste adres!

Yvonne, moeder van Sinnvoll als pas afgekalfde vijfdekalfskoe

Yellow, grootmoeder van Sinnvoll, 9 keer gekalfd

Irina, vijfde moeder van Sinnvoll, 100.000 kg melk

Ibille, 125.000 kg melk, de spil in de afstamming van Sinnvoll, gefotografeerd na het bereiken van de 100.000 en een dagproductie van ruim 60 kg melk