Sjoerd

aAa 423

Appie van Luxemburg x Italië’s Flip x Mina’s Cor x Wouter van’t Lage Land x Wouter 7

  • +0,62% eiwit op zwartbontbasis!

  • Goede bevruchter

  • Zeer vruchtbare moederlijn

  • A2A2

Sjoerd is een fraaie stier uit een prachtige moederlijn. Een moederlijn die uitblinkt op meerdere punten die van evident belang zijn voor uw inkomen. Zo hebben de koeien in deze lijn zonder uitzondering hoge eiwitgehaltes (moeder Rob’s Nel 51 3,70%, vervolgens 3,66 en 3,73% bij de groot- en overgrootmoeder) en gaan ze lang mee (respectievelijk 8, 8 en 12 afkalvingen) waardoor ze respectabele levensproducties halen (51.727 kg melk, 60.408 kg melk en 61.789 kg melk) op het bedrijf van de familie Tempel in Middelstum waar de koeien in het voorjaar afkalven en hun producties hoofdzakelijk uit vers gras moeten halen (lactatiewaardes over de levensproducties gemiddeld resp. 102, 115 en 119). Daarbij kalven ze nagenoeg elk jaar op of binnen het jaar af.

Sjoerd zelf geeft laatrijpe koeien die rustig beginnen, maar wel enorm hoge eiwitgehalten in de melk hebben: op zwartbontbasis scoort hij maar liefst +0,62% eiwit! Als goede bevruchter is hij uitstekend geschikt om in te zetten als correctiestier bij Holsteins, om het eiwtgehalte een enorme impuls te geven of om als ‘laatste-kans-stier’ in te zetten.

Sjoerddochters: