Vivax vertegenwoordigt EUNA

Het motto van Vivax Genetics is altijd levensduur geweest in de fokkerij. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we de EUNA gaan vertegenwoordigen in Nederland.

EUNA is een afkorting van “Europäische Vereinigung für naturgemäße Rinderzucht”, oftewel de Europese vereniging voor fokkerij volgens de wetten der natuur.
De EUNA is opgericht door een groep actieve melkveehouders uit Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en Polen. Uitgangspunten van de vereniging zijn:

  • Het fokken van een probleemloos, gezond dier volgens de wetten der natuur betreffende lichaamsbouw en productie.
  • Een hoge levensproductie als maat voor levenskracht en fitness
  • Het verbinden van ecologie en economie door productiedrang die volgehouden wordt, een hoge aanpassingscapaciteit en lage vervangingskosten

Deze uitgangspunten gelden voor alle rassen waar de vereniging mee werkt. Er is een eigen fokprogramma voor de rassen Holstein, Brown Swiss en Fleckvieh. Een groot verschil met ‘moderne’ fokprogramma’s is dat levensproductie leidend is bij de selectie van in te zetten stieren. Een selectie direct op het fokdoel dus en niet via voorspellers of schattingen. Het verlies aan vooruitgang door een groter generatie-interval wordt volgens de vereniging ruimschoots gecompenseerd door de nauwkeurigere selectie (want direct op het fokdoel) en de daarmee gepaard gaande betrouwbaardere uitkomsten, lees minder uitval door het gokken met extremen. De selectie op hoge levensproducties leidt automatisch tot een selectie op functionele koeien die goed functioneren in de praktijk.