Vulkan

aAa 654

Vigor x Nofak x Simvitel

  • A2A2, BB
  • Moeder is een 3e generatie 100.000 kg-koe
  • Vlot melken

Vulkan is een prachtige correctiestier. Met zijn aAa-code past hij goed op scherpe, arme dieren die kracht en breedte nodig hebben. Zijn afstamming is doorspekt met vruchtbaarheid. Zijn moeder heeft 14 keer gekalfd, met een gemiddelde tussenkalftijd van 374 dagen, de grootmoeder 15 keer en de overgrootmoeder 13 keer. Alledrie hebben ze meer dan 100.000 kg melk gegeven. Moeder Sindy heeft inmiddels bijna 120.000 kg melk geproduceerd, waarbij ze haar hoogste lactatieproductie realiseerde in de 10e lijst. Naast de vruchtbaarheid vallen ook haar lage celgetal en de beste benen op. Vulkan heeft een genomicsfokwaarde, waarin hij duidelijk beter scoort dan in zijn afstammingsindex, zowel voor productie en managementkenmerken als exterieur. Opvallend goed scoort hij voor uiergezondheid, levensduur en melksnelheid.