Uniforme Alvin-kalveren

Er zijn inmiddels behoorlijk wat Alvin-kalveren geboren in Nederland. Ze zijn opvallend uniform en stralen veel kwaliteit uit met hun sprekende koppen en fijne huid. Ze zijn lang en dooreengenomen zwart met een eveneens zwarte kop met een klein kolletje. Gezien de...

Leveragedochter met 60 kg melk

  Bij de familie Hammink in Almelo heeft Vivax Leverage-dochter Geertje 624 voor de vierde keer gekalfd. Ze begon als een wat kleinere, brede vaars met een goede productie en lage celgetallen. Inmiddels is ze uitgegroeid tot een bak van een koe en geeft ze al...

Baludochter met ruim 40 kg na 240 dagen

Bij de familie Kues in Bardel (Dtsl.) worden enkele dieren gemolken die afkomstig zijn van ons bedrijf nadat we gestopt waren met melken. Leveragedochter 380 van het vorige bericht is daar een voorbeeld van. Ook ‘nr 10′ is zo’n dier. Het betreft een...

Leveragedochter met 60 kg melk

Leverage is op papier geen melkvererver. Toch zijn er behoorlijk veel zeer melkrijke dochters van hem te vinden. Zoals bij de familie Kues in Bardel (Dtsl.). Daar heeft ‘nr. 380’ al het nodige gepresteerd met een eerste 305-dagenlijst van ruim 9900 kg melk...

Geslaagde jaarvergadering en excursies EUNA

Op 31 mei j.l. vond de jaarvergadering van de EUNA plaats op het bedrijf van Wilhelm Schulz in Wieren met aansluitend op 1 juni excursies naar de bedrijven van Kleemann in Burhafe en Alter in Elsfleth. Met deelnemers uit Oostenrijk, Duitsland en Nederland was er een...

Nieuwe stieren uit het EUNA-levensduurprogramma

Het fokprogramma van de EUNA, de organisatie die fokt op hoge levensproducties volgens de wetten der natuur, begint goed op stoom te komen. Bij de Holsteins zullen er de komende tijd meerdere stieren beschikbaar komen uit koefamilies die al generaties lang hoge...